Általános Szerződési feltételek - Baksa Csavar Webáruház

Menü
Menü
Baksa Csavar Webáruház
Nettó ár
Tisztelt Vásárlóink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy Webáruházunk 2022.12.19. - 2022.12.31. között Zárva tart. Ez idő alatt leadott rendelések feldolgozása 2023.01.02.-tól kezdődik. Kellemes Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!
Tartalomhoz ugrás
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Online Vitarendezési platform felhasználható a viták rendezéséhez.
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
A jelen Általános Szerződési Feltételek

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.baksacsavar.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: baksacsavar webáruház) keresztül történik.

1.2. A baksacsavar webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A baksacsavar webáruház szolgáltatásait a Szolgáltató valamennyi regisztrált partnere jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. Ügyfélszolgálat: Baksa Sándor EV.
Telefon: +36 45/470-125
E-mail: baksa.vasker@freemail.hu
baksacsavarkft@gmail.com

2. A megrendelés

2.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni.

2.2. A kedvezménnyel nem rendelkező Ügyfelek részére mindig a nettó vételár kerül feltüntetésre.

A kedvezménnyel rendelkező Ügyfelek, a rájuk vonatkozó kedvezményekre természetesen interneten keresztül történő vásárlás esetén is jogosultak. A termékek mellett az aktuális kedvezménnyel csökkentett nettó ár jelenik meg.

2.3. A Szolgáltató a megrendelt árut a megrendelést követő 3 - 5 munkanapon belül, szállítmányozó cég igénybevételével kiszállítja a megadott címre.

Szállítási és csomagolási díjak:

Nettó 180.000 Ft rendelési érték fölött a szállítás díjtalan.

Nettó 180.000 Ft alatti rendelési érték esetén: csomag súlyának megfelelő csomagolási és szállítási díjat számítunk fel.

Telefonos ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet, hogy a rendelése milyen állapotban van, és hogy tudunk-e még póttételt rögzíteni.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási díját nem befolyásolja.

2.4. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.5. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.6. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3. Szállítási és fizetési feltételek

3.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre. A megrendelt terméket az Ügyfél – előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató telephelyén (4800 Vásárosnamény Kossuth Lajos út 35 Fsz/1).

3.2. Új Ügyfelek esetében a Szolgáltató kezdetben a szállítással egyidejű készpénzes fizetést(utánvét) alkalmaz, majd az üzleti kapcsolat elmélyülésével az Ügyfél kérésére lehetőség van átutalásra a megállapított hitelkeret összegéig. Amennyiben egy Ügyfélnek lejárt, kifizetetlen számlája van, annak kiegyenlítéséig csak készpénzes fizetésre szolgálja ki a Szolgáltató.

3.3. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a kisérő okiratot aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4. A szállítástól való elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

5.A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

6.Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A fogyasztó (továbbiakban megrendelő) a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 naptári napon belül visszatéríteni. A webáruházunk, mint értékesítő, köteles a megrendelő számára a termék árát és a kiszállítási díjat a vásárló részére visszatéríteni. A vételár visszatérítési módjait a megrendelővel egyeztetjük.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelő az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza! A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 45/2014 (II.26) Kormányrendelet szövegét letöltheti itt, vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az ügyfél elállási nyilatkozatát az Üzletszabályzatban és a Kapcsolat alatt feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen, illetve az Ügyfélszolgálaton keresztül közölheti a szolgáltatóval.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

- olyan termék értékesítése esetében, amely az ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottunk elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint,

- a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

- ha nem minősül fogyasztónak az új Ptk. szerint.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Fogyasztó és Vállalkozás esetében eltér az Elállás joga.

Vállalkozásnak [8:1. § (1) bekezdés 4. pont] a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy minősül.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, cégeket nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint fogyasztó nem más, mint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, cégeket nem illet meg az elállási jog.

7. Vitarendezés, panaszkezelés
Amennyiben a vásárlás során bármilyen problémája, panasza lenne, azt a következő módokon hozhatja tudomásunkra:
- E-mailben, a következő címre írt elektronikus levélben: baksacsavarkft@gmail.com
- Postai levélben, a Baksa Sándor E.V. 4800 Vásárosnamény Kossuth Lajos út 35 szám alatti címére küldve.
- Személyesen, nyitvatartási időben (hétfőtől péntekig: 8-16 óráig, szombaton: 8-12 óráig), a 4800 Vásárosnamény Kossuth Lajos út 35 szám alatti címen található üzletünkben.
- Telefonon: a +36 45 470 125 ös számon, nyitvatartási időben.

E-mailben, vagy postai levélben érkezett panaszát a lehető legrövidebb időn belül, de mindenképpen a jogszabályban előírt 30 napon belül kivizsgáljuk, érdemben megválaszoljuk és amennyiben panaszát nem tartjuk jogosnak, álláspontunkat meg is indokoljuk.

A személyesen, vagy telefonon közölt panaszt megkíséreljük azonnal kivizsgálni és amennyiben az nem orvosolható azonnal, arról jegyzőkönyvet veszünk fel, majd 30 napon belül érdemben megválaszoljuk.

Amennyiben panaszát cégünkkel közvetlenül nem sikerült az Önnek megfelelő módon megoldani, lehetősége van a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulni. Az eljárás ingyenes. A testületek pontos nevei és elérhetőségei a következők:

A Baksa Sándor E.V. székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetőségei:

Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400, Nyíregyháza Széchenyi utca 2.

Telefon: +36-42-420-180

Fax: +36-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu
A vállalkozásnak a békéltető testülei eljársban együttműködési kötelezettsége van.

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (2008. évi XLVII tv.) szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre, azonban a Baksa Sándor E.V. mindent megtesz, hogy a működését érintő valamennyi jogszabályt teljes mértékben, a fogyasztók érdekeit szem előtt tartva alkalmazza.

8. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

8.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Baksa Sándor E.V. hibás teljesítése (fogalommagyarázat: A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás/ a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett) esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Baksa Sándor E.V. számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Baksa Sándor E.V. költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Baksa Sándor E.V. adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Baksa Sándor E.V.-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Baksa Sándor E.V. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát (kellékszavatossági igényt) vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Baksa Sándor E.V. jótállásra köteles.

A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a fentebb említett Kormányrendelet 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

A jótállás időtartama egy év, mely a megrendelt termék megrendelő általi átvételekor kezdődik. A Baksa Sándor E.V. köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

A Baksa Sándor E.V. jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás a jótállási jegy és a számla elvesztése esetén nem érvényesíthető! A kettő közül legalább az egyik megléte szükséges az ügyintézéshez.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen a Baksa Sándor E.V. feltünteti a kicserélés tényét és időpontját. A termék visszaszállítása az ügyfelet terheli (10 kg alatt, tömegközlekedésen szállítható, nem fix bekötésű termék esetén), amennyiben az előbb felsorolt esetek fennállnak a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha ez ott nem megoldható a szállításról a Baksa Sándor E.V., vagy a javítószolgálat gondoskodik.

Az átvételtől számított 3 munkanapon belüli meghibásodás esetén termékcsere illeti meg a vásárlót, amennyiben átvételtől számított 3 munkanapon belül jelzi a meghibásodás tényét.


9. Egyebek

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
A Szolgáltató az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el.
A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Üzletszabályzat

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

Az alábbiakban a weboldalunkhoz kapcsolódó általános információkat, tájékoztatásokat és jogi iránymutatásokat találja. A baksacsavar webáruház használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az iránymutatóak.

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen.

Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó ár.

Az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget.

Egyes termékcsoportokba tartozó árukra vonatkozó szállítási és fizetési feltételek eltérhetnek egymástól.

Egyéb feltételek

Az elektronikus szerződéskötés feltételei

A megrendelés visszaigazolását követően a rendelés leadása során megjelölt módon az árut kiszállítjuk.
A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.

Adatbeli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:
- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
- a személyes adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb…) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható.

Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon a baksacsavarkft@gmail.com e-mail címen, vagy a +36 45/470-125 telefonszámon. Fontos, hogy a rendelést követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket és akkor a tévedés korrigálására már nincs lehetőség.

Az eladó adatai:

Cégszerű megnevezés: Baksa Sándor EV.
Adószám: 51870674-2-35
Nyilvántartási szám:4809210
Székhely: 4800 Vásárosnamény Kossuth Lajos út 35. Fsz/1.
Telefon: +36 45/470-125
E-mail: baksa.vasker@freemail.hu

A tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:

Cégszerű megnevezés:Euromarknet Kft.
Adószám:12961177-2-13
Település:2724 Újlengyel Petőfi Sándor u. 48
Telefonszám: +369996111
Email:support@024reg.com

A vállalkozást nyilvántartásba vevő szerv:

Vásárosnaményi Járási Hivatal
Cím: 4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.
Levelezési cím: 4800 Vásárosnamény Tamási Áron u. 1.
Tel:0645795079
E-mai:vasarosnameny@szabolcs.gov.hu  
Vissza a tartalomhoz